Årsmötesprotokoll 2013

Nu ligger årsmötesprotokollet från den 16 februari 2013 uppe under ’Dokument’ – ’Protokoll’ här på hemsidan.

Tack till Dan Glimne, Jonas Rosqvist, Mikael Norinder och Jill Mellström som alla var mötesfunktionärer och som de senaste veckorna skickat runt protokollet för att få det underskrivet av alla.

Kuriosa: Det tog 16 dagar från mötets avslutande tills årsmötesprotokollet var justerat och upplagt på hemsidan. Motsvarande tid var 18 dagar under 2012 och 286 dagar för årsmötesprotokollet för 2010.