Valberedningens förslag

Nedan finner ni valberedningens förslag till styrelse för 2015.

Ordförande: Ulf Engström
Sekreterare: Micke Torstensson
Kassör: Fredrik Götesson
Ledamot: Björn Gustafsson
Ledamot: Mattias Andersson
Ledamot: Albert Rolander

Även nominerade och tackat ja:
Björn Eriksson
Lina Olofsson
Håkan Bylin
Linus Elmes
Markus Jonsson