Arkiv: Mar 2012

Regler vid representation

Styrelsen har tagit följande beslut i frågan angående representation:

Svenska pokerförbundet är en ideell organisation. Detta innebär att vi är mycket restriktiva beträffande representation. Vi verkar dock i en bransch där representation är mycket vanlig och vi måste till viss del anpassa oss efter den verkligheten.

Representation måste godkännas av styrelsen.

Representation ska bestå av mat och alkolholfri dryck.

Kvitto med deltagarlista och syfte med representationen är ett krav för att få ersättning. Deltagarlistan ska innehålla namn och ev. företag som deltagarna representerar.
Kvitton utan ovan kriterier accepteras inte och den enskilde ledamoten får ingen ersättning för dessa utlägg. Kvitton som är berättigade ersättning utbetalas löpande av kassör.

Första styrelseprotokollen

Nu ligger de första två protokollen från styrelsemötet den 15 mars uppe under ‘Dokument’ – ‘Protokoll’.

Ni kan även klicka HÄR och HÄR för att ladda hem dokumenten direkt.

Per Capsulam gällande klubbar och information

Per Capsulam 2012-03-06 gällande klubbar och information

Styrelsen har under föregående veckan även hunnit med att fatta sitt andra styrelse beslut, även det gällande Per Capsulam* då vi ännu inte hunnit ha vårt första möte. Beslutet var angående hur vi ska jobba med klubbar och information mot dem. Besluten som togs var:

1. Att uppdra till Jens Jadbäck och Andreas Roseborg att ta kontakt med klubbar i landet.
2. Att uppdra till Jens och Andreas att ta fram ett format kring hur SvePof bör arbeta gentemot klubbarna.
3. Att uppdra till Jens och Andreas att tillsammans med Mauritz se över hur SvePof kan hjälpa klubbarna med sponsorskap, material samt utveckla deras verksamhet.
4. Att uppdra till Jens och Andreas att tillsammans med Mauritz hitta partners till SvePof som är intresserade av att teckna ramavtal med SvePof som fungerar som en central inköpare/upphandlare.
5. Att uppdra till Jens och Andreas att rapportera tillbaka till styrelsen på samtliga möten hur arbetet fortgår samt löpande till ordföranden.

Rickard Pettersson och Jens Jadbäck reservarade sig mot punkt 4 i beslutet.

*Per Capsulam: Om ordföranden finner det erforderligt kan brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller via telefonsammanträde. Sådana beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträde. Beslut kan tas per capsulam om alla ledamöter i styrelsen har fått möjlighet att yttra sig och rösta. För att ett sådant beslut ska gälla krävs att en majoritet av styrelsens ledamöter röstat för förslaget.

Om ni har synpunkter eller kommentarer på detta är ni som vanligt välkomna att kontakta oss antingen direkt här i kommentarerna eller på info@svenskapokerforbundet.se.

Sekretessavtal underskrivna

Styrelsen har i veckan som gick skrivit under sekretessavtal, så kallade Non Disclosure Agreement (NDA). De innebär bland annat, i korthet, att varje styrelsemedlem kan komma att få dryga böter om man yppar något om de förslag vi får in gällande SM eller liknande förslag som kan vara känsliga.

Styrelsen garanterar att vi lägger locket på kan man säga. Samtliga 9 styrelsemedlemmar har skrivit på avtalet och Ordförande Mauritz samt Sekreterare Anders har varsitt examplar.

Om ni har synpunkter, kommentarer eller är intresserade av avtalen i sin helhet är ni som vanligt välkomna att kontakta oss antingen direkt här i kommentarerna eller på info@svenskapokerforbundet.se.

Styrelsens första möte

Just nu hålls styrelsens första möte i Solna, Stockholm. Samtliga ledamöter i nya styrelsen är närvarande.

Mauritz Altikardes
Anders Andersson
Fredrik Götesson
Jens Jadbäck
Anders Jonasson
Andreas Roseborg
Rickard Pettersson
Shahin Baharan
Lina Olofsson

Vi har börjat med ett konstituerande möte, fd ordförande Murat Sahan kommer att göra en överlämning för att sedan fortsätta med ett vanligt styrelsemöte.

Tack till Efficient Invest AB som lånar oss lokalen idag!

Årsmötesprotokoll

Nu ligger årsmötesprotokollet från den 26 februari uppe under ‘Dokument’ – ‘Protokoll’.

Ni kan även klicka HÄR för att ladda hem dokumentet.

Kuriosa: Det tog 18 dagar från mötets avslutande tills årsmötesprotokollet var justerat och upplagt på hemsidan. Motsvarande tid var 286 dagar för årsmötesprotokollet för 2010 (det förra protokollet).

Intervju med Mauritz på Pokerskull!

Björn Gustafsson gjorde en intervju med vår nye ordförande Mauritz Altikardes för några dagar sedan om den nya styrelsens vision och hans roll i Svepof. Läs hela intervjun HÄR.

Första styrelsebesluten

Per Capsulam 2012-02-29 gällande information och medlemskap

Styrelsen har i veckan som gick (29:e Februari) tagit sina första officiella styrelsebeslut och det har vi gjort via så kallat Per Capsulam*. Beslutet vi tog var angående information om medlemskap på sajten samt insamlande och lagring av medlemsdata. Besluten som togs enhälligt var:

1. Att uppdra till Lina Olofsson och Rickard Pettersson att utforma riktlinjer, text och eventuell grafik gällande medlemskap till hemsidan.
2. Att informationen som de ansökande medlemmarna ska lämna måste innehålla:
namn, e-post, telefonnummer, födelsedata (inte de 4 sista nr), stad och ev. klubbtillhörighet (för att sammanställa hur många av våra medlemmar som även är klubbmedlemmar). Ett bekräftelsemail ska skickas ut den ansökande medlemmen och medlemskapet är fullständigt när ansökande medlemmen bekräftat via länk i mailet.
3. Att Lina Olofsson och Rickard Pettersson i samarbete med Sekreterare Anders Andersson sätter upp ett system där nya medlemmar automatiskt hamnar hos sekreteraren där de lagras. En kopia av detta medlemsregister skall även finnas hos ordföranden och det åligger sekreteraren att kontinuerligt uppdatera kopian.

*Per Capsulam: Om ordföranden finner det erforderligt kan brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller via telefonsammanträde. Sådana beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträde. Beslut kan tas per capsulam om alla ledamöter i styrelsen har fått möjlighet att yttra sig och rösta. För att ett sådant beslut ska gälla krävs att en majoritet av styrelsens ledamöter röstat för förslaget.

Vad som sedan dess har hänt är att medlemssidan har blivit uppdaterad med aktuell info. Vi har skapat ett formulär men dock inte publicerat det än, flytt av hemsida och sjukdom har försenat lite. Vi har också säkerställt att det enbart är ordföranden och sekreteraren som har tillgång till medlemsregistret.

Om ni har synpunkter eller kommentarer på detta är ni som vanligt välkomna att kontakta oss antingen direkt här i kommentarerna eller på info@svenskapokerforbundet.se.

Hemsidan har flyttat!

På grund av strul hos det förra webbhotellet har vi nu bytt till ett lite mer tillförlitligt. Vi passade även på att ge hemsidan ett ansiktslyft under tiden och se över dess funktionalitet och innehåll.

Om ni har synpunkter är ni välkomna att kontakta oss.