Arkiv: jan 2013

Ordföranden har ordet!

Svenska Pokerförbundets styrelse har idag accepterat ett bud från PokerStars gällande Poker SM Online 2013 & 2014.

PokerStars vill fortsätta att satsa på förbundet, svensk poker och det har dom visat genom att ge ett bra anbud till styrelsen.

Vi är överens om ett 2 års avtal som genererar kapital till förbundet och förbundet får en seriös partner som kan skapa många värden för våra medlemmar på sikt.
Bägge parter får nu arbetsro, gällande Poker SM Online, kommande 2 åren och kan fokusera på att promota mästerskapen i god tid och genom olika kanaler.

PokerStars har för avsikt att genomföra årets mästerkap i slutet på april vilket innebär att mer information om eventen och exakta datum kommer att presenteras inom kort av dom.
Övrig information kommer från förbundets sida kommer att presenterats efter årsmötet den 16/2.

Mauritz Altikardes, ordförande Svepof 

Kallelse till årsmöte 2013

Medlemmarna i Svenska Pokerförbundet kallas härmed till årsmöte den 16/2 2013 kl 13.00 på Hotell Anglias i Stockholm.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 20 dagar innan årsmötet. Det är alltså senast söndag 27:e Januari kl 24:00. Motioner och frågor skickas till info@svenskapokerforbundet.se

Nomineringar till förtroendeposter mailas till valberedning@svenskapokerforbundet.se, uppge ditt namn och medlemsnr vid kommunikationen. Valberedningen uppskattar om ni skickar med hur de kan nå den som nomineras. 31/1 är sista datumet för nomineringar genom Valberedningen.

Handlingar till årsmötet kommer att finnas här på svenskapokerforbundet.se senast 10 dagar innan mötet.

2013 års medlemsavgift är av årsmötet 2012 satt till 100:- och skall vara betald innan mötet startar för att medlem skall vara röstberättigad.

Medlemsavgift kan betalas in på plusgiro 164 38 80-6 , märk betalningen med namn och medlemsnummer. Det kommer finnas möjlighet att bli medlem på plats på Hotell Anglias på mötesdagen.

Denna kallelse har även skickats ut via mail till samtliga medlemmar.

Välkomna!

/Styrelsen Svenska Pokerförbundet

Årsmöte 2013

Nu är det dags för er medlemmar att inkomma med nomineringar gällande personval för styrelsen/ revisorer 2013.
Nomineringarna skall innehålla kontaktinfo till den nominerade och bör innehålla en motivering till den nominerade positionen.

Det går bra att nominera valfritt antal personer, det är minst 5 och max 9 personer som skall tillsättas till positionerna:
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter, övriga.

Övriga nomineringar – 2 revisorer

Nomineringarna mailas till valberedning@svenskapokerforbundet.se, uppge ditt namn och medlemsnr vid kommunikation.

Nomineringar som inte innehåller kontaktinfo till den nominerade kommer att bortses ifrån.

Det går alldeles utmärkt att nominera sig själv.

Sista datum för nomineringar är den 31/1.

Frågor gällande valberedningens arbete eller funderingar gällande nomineringsförfarande skickas till ovan mailadress.
Tack.