Arkiv: Mar 2013

Årets första styrelsemöte

Svenska Pokerförbundets styrelse hade i helgen som gick (15-16 mars) sitt första styrelsemöte. Mötet hölls i Stockholm och avhandlade en mängd olika ämnen som rollfördelning, Online- och Live-SM, politisk aktivitet och klubbverksamhet.

De som vill se vad styrelsen gick igenom och vad som beslutades kan hitta protokollet här.

Poker-SM Live 2013 spelas på Malta i oktober

Per Capsulam 2013-03-05 gällande Poker-SM Live 2013

Svenska pokerförbundets styrelse har i veckan fattat sitt första styrelsebeslut. Då styrelsen inte har haft möjlighet att träffas på möte än så var det via mail och telefon, även kallat Per Capsulam*.

Styrelsen belsutade med röstsiffrorna 7-0 att förlägga Poker-SM Live 2013 på Casino Portomaso 14-19 oktober 2013.

Spelplatsen är alltså densamma som under 2012 men en dryg månad tidigare på året. Arbetet går nu vidare med mer detaljerad planering gällande sponsorer, discipliner, hotel osv. Styrelsen har styrelsemöte i stockholm 16-17 Mars och vi har säkerligen mer information att ge då.

*Per Capsulam: Om ordföranden finner det erforderligt kan brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller via telefonsammanträde. Sådana beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträde. Beslut kan tas per capsulam om alla ledamöter i styrelsen har fått möjlighet att yttra sig och rösta. För att ett sådant beslut ska gälla krävs att en majoritet av styrelsens ledamöter röstat för förslaget.

Årsmötesprotokoll 2013

Nu ligger årsmötesprotokollet från den 16 februari 2013 uppe under ‘Dokument’ – ‘Protokoll’ här på hemsidan.

Tack till Dan Glimne, Jonas Rosqvist, Mikael Norinder och Jill Mellström som alla var mötesfunktionärer och som de senaste veckorna skickat runt protokollet för att få det underskrivet av alla.

Kuriosa: Det tog 16 dagar från mötets avslutande tills årsmötesprotokollet var justerat och upplagt på hemsidan. Motsvarande tid var 18 dagar under 2012 och 286 dagar för årsmötesprotokollet för 2010.