Handlingar

Dokument inför årsmötet 2024-02-25 (Uppdateras löpande):
Kallelse >>
Dagordningen >>
Verksamhetsberättelse 2023 >>
Balansräkning 2023 >>
Resultaträkning 2023 >>
Revisionsberättelse 2023 >>
Visionsplan >>
Verksamhetsplan 2024 >>
Budgetförslag 2024 >>
Valberedningens förslag 2024 >>
Gamla stadgarna >>
Arbetsmaterial till nya stadgarna >>
Förslag till nya stadgar >>
Motion #1 >>
Motion #2 >>

Dokument inför årsmötet 2023-02-26 (Uppdateras löpande):
Kallelse >>
Dagordningen >>
Verksamhetsberättelse 2022 >>
Balansräkning 2022 >>
Resultaträkning 2022 >>
Revisionsberättelse 2022 >>
Verksamhetsplan 2023 >>
Budgetförslag 2023 >>
Valberedningens förslag 2023 >>
Motion >>

Dokument inför årsmötet 2022-02-27 (Uppdateras löpande):
Dagordningen >>
Verksamhetsberättelse 2021 >>
Balansräkning 2021 >>
Resultaträkning 2021 >>
Revisionsberättelse 2021 >>
Verksamhetsplan 2022 >>
Budgetförslag 2022 >>
Valberedningens förslag 2022 >>

Dokument inför årsmötet 2021-04-18 (Uppdateras löpande):
Dagordningen >>
Verksamhetsberättelse från 2020 >>
Balansräkning >>
Resultaträkning >>
Revisionsberättelse för 2020 >> (Kommer)
Verksamhetsplan för 2021 >>
Budgetförslag 2021 >>
Visionsdokument/plan >>
Valberedningens förslag 2021 >>
Övriga förslag 2021 >>
Motion >>

Dokument inför årsmötet 2020-03-07 (Uppdateras löpande):
Dagordningen >>
Verksamhetsberättelse från 2019 >>
Balansräkning >>
Resultaträkning >>
Revisionsberättelse för 2019 >>
Verksamhetsplan för 2020 >>
Budgetförslag 2020 >>
Valberedningens förslag 2020 >>
Motion >>

Dokument inför årsmötet 2019-03-03 (Uppdateras löpande):
Dagordningen >>
Verksamhetsberättelse från 2018 >>
Balansräkning >>
Resultaträkning >>
Revisionsberättelse för 2018 >>
Verksamhetsplan för 2019 >>
Budgetförslag 2019 >>
Valberedningens förslag 2019 >>

Dokument inför årsmötet 2018-02-18:
Dagordningen >>

Verksamhetsberättelse från 2017 >>
Balansräkning >>
Resultaträkning >>
Revisionsberättelse för 2017 >>
Verksamhetsplan för 2018 >>
Budgetförslag 2018 >>
Valberedningens förslag 2018 >>
Motion >>
Proposition 1, resepolicy >>
Proposition 2, representation >>

Dokument inför årsmötet 2017-02-26:
Dagordningen >>

Verksamhetsberättelse från 2016 >>
Balansräkning >>
Resultaträkning >>
Bokslut 2016 >>
Revisionsberättelse för 2016 >>
Verksamhetsplan för 2017 >>
Budgetförslag 2017 >>
Valberedningens förslag 2017 >>
Motion >>

Dokument inför årsmötet 2016-02-21:
Dagordning
Verksamhetsberättelsen
Bokslut
Revisionsberättelse
Budgetförslag
Verksamhetsplan/måldokument
Valberedningens förslag

Bokslutsdokument
Bokslut 2013

Bokslut 2012
Bokslut 2011
Bokslut 2010
Bokslut 2008

Nedan finner du samtliga dokument från 2013/2014-års medlemsmöte.
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Budget 2013
Återkravsrapporten påminnelse från Revisorn (inväntar fortfarande rapporten)