Arkiv: Maj 2013

Uppföljning av Online-SM

Gruppen inom styrelsen som ansvarar för Online-SM har haft ett uppföljningsmöte med Pokerstars. Nedan följer en kort sammanfattning

”Styrelsens ansvariga för Online-SM har haft ett uppföljningsmöte med Pokerstars.

Pokerstars och Svepof är överens om att marknadsföringen ska förändras. Förbundet kommer bli mer delaktiga i utformningen av marknadsföringen och ha en aktivare roll.

Nytt för i år var att ME och Highroller NLH var 8-handat istället för tidigare 9-handat, av de spelare vi pratat med har vi fått positiv respons och har för avsikt att även nästa år ha ME och Highroller NLH som 8-handat.

Spelare som kvalar in tidigt tenderar att ta ut sina T-dollar och spela andra turneringar. Alla satelliter där spelaren genom inköp genererar prispoolen ger denna möjlighet, det är en central policy hos Pokerstars och tyvärr inget vi kan göra något åt.

Vi har fått en del frågor gällande ifall eventet heter Poker-SM Online eller Swedish Online Poker Championchip. Det heter Poker-SM Online och inget annat. Det kommer vara tydligare nästa år.

Svepof och Pokerstars kommer till nästa år kolla över antalet events i Online-SM, med det ingår också placeringen av events då tex ett populärt event som 6-max NLH gör sig bättre på en söndag än som i år på en lördag.

Upplägget kring Frirulle-SM var en olåst turnering med pop-up info som tydligt sa att man var tvungen att vara medlem i Svepof för att få ta del av priserna. Infon fanns också att tillgå i mail eller via våran facebookgrupp. Tanken med upplägget var att folk skulle ha möjlighet att använda våran paypal-lösning in i sista stund före turneringen började. Något som varit omöjligt med en lösenordsskyddad turnering då vi inte hade haft möjlighet att få ut lösenordet till de som reggade medlemskap sent. Lösningen ledde till väldigt mycket merjobb med att kolla av medlemskap i förbundet då väldigt många spelare reggade sig trots att de inte var medlemmar i förbundet och därmed inte berättigade till priserna. Men merjobbet får ses som ett måste för att ge folk möjligheten att i sista stund bli medlem för att få spela turneringen.”

Angående revisionen!

Nu har ekonomi gruppen tillsammans med revisorerna undersökt och sammanställt de sent inkomna underlagen från tidigare styrelse.

Nästa fas blir nu att kontakta tidigare styrelser och begära in saknade underlag eller ersättning för de poster som helt saknar verifikationer. Berörda ordföranden kommer att bli kontaktade.

//Styrelsen

Ordförande om Online-SM

Poker SM Online 2013 är över för denna gång och det är med blandade känslor vi tittar i backspegeln.
Det som påverkar känslorna något negativt är det minskade antalet deltagare i Main Event och i många av disciplinerna, det som är positivt är att vi i förbundet var väl förberedda med vår del i det hela och lyckades få in förändringar i flera av strukturerna vad gäller startstack och blindsnivåer. Vi lyckades mycket bra med rapporteringen och marknadsföringen genom våra egna kanaler.
Som standard är i pokervärlden så talas det mycket om övervärden, vilket alltid är positivt för den enskilde pokerspelaren iom detta mästerskap.

Att vår partner PokerStars ville testa att genomföra vårt mästerskap första halvåret får analyseras av oss bägge parter inom kort, likaså med placeringen av mästerskapen mitt i månaden.
Oavsett så tyder testet från PokerStars sida att man är beredd att riskera kapital och goodwill som en långtgående satsning på förbundet och den svenska pokerscenen inte att man går på sparlåga.
Poker SM Online är det enklaste sättet för oss att få in medlemmar till förbundet. Eller online överhuvudtaget, visste du att du kunde köpa ditt medlemskap via PAFs loyaltyshop?

Olika fraktioner inom den svenska pokerscenen anser att Svepof har misslyckats med Poker SM Online i år. För förbundets räkning så kan inte det vara ett misslyckande. Precis som förra året så lyckades vi med att förhandla fram ett bra avtal som gav förbundet ett rejält kassatillskott inte bara i år utan även nästa år med den partner som i nuläget är det enda bolag som visat ett seriöst intresse för att arrangera vårt mästerskap. Dessutom så råkar det bolaget vara världen största pokersajt som garanterat inte slänger pengar på onödiga happenings bara för att dom kan.

Vidare menar dessa fraktioner att förbundet borde lägga dessa pengar på att marknadsföra själva mästerskapet vilket är för mig väldigt ologiskt. Skall vi ta den avgift vi fått för den exklusiva rätten att arrangera vårt mästerskap online till att promota trafik till bolaget som har betalat oss?
Nej.
Vi ska ta dessa pengar och kreera värden online för de spelare som är våra medlemmar. Vilket vi också har gjort, vi har arrangerat Incentive freerolls för förra årets medlemmar med bra addade priser. Vi har erbjudit klubbarna tickets till online SM beroende på antal medlemmar dom slussar vidare till förbundet och vi har arrangerat en freeroll för alla medlemmar 2013.

Online finns närvarande hela tiden, det kommer att ske fler kampanjer för Svepof och dessutom genom andra partners. Kampanjer som kommer att kosta förbundet.
Dessa pengar skall täcka många av våra budgeterade kampanjer vi skall genomföra för Svepof, på svensk mark. Poker SM Online är den enda rena intäktskällan förbundet har där pengarna kan öronmärkas för de aktiviteter vi har planerat. Live SM är sin egen intäktskälla med sina egna kostnader, knappt ett plus event i år med det som har planerats. Online och live kopplas ihop när vi närmar oss Poker SM Live.
Vidare så har vi ev. medlemsavgifter, dessa skall täcka driften av förbundet och generera ett överskott i kassan. Så bör det vara år efter år tills vi har en rejäl kassa som ger förbundet många fler möjligheter. Allt överskott från alla intäktskällor skall bidra till de möjligheterna.

Det innebär ändå att vi gemensamt med PokerStars inte ska vara nöjda med årets Poker SM Online, vi har rätt mycket att säga till om och vi har många råd att ge vad gäller tex. marknadsföring från deras sida. Det är vår skyldighet att hjälpa dom med det eftersom det påverkas oss i det långa loppet.

Någon fraktion har ifrågasatt tidsramen för vår marknadsföring av Poker SM Online, att vi inte börjat tidigare. Standardmässigt nog så undersöker man inte riktigt vem som skall göra vad och vem som har gjort vad innan man kritiserar. När förhandlingarna var klara sattes informationen upp tidigt och detaljerna justerades allteftersom vi närmade oss mästerskapen.
Har man inblick i online världen så vet man att det inte spelar någon roll hur tidigt man börjar med marknadsföring eller hur tidigt man erbjuder satelliter. Mer än 80% av trafiken är ändå sista dagarna innan själva huvudeventet. Så är det. Om man nu visste det.
Vet man inte sådant så kan man ändå alltid skjuta från höften med kritiken, alltid någon som tror en. Eller så kan man som vissa andra fraktioner, sitta på råd och tips men behålla dessa för sig själv och ändå utge sig för att man är än vän av svensk poker och att man vill den svenska pokern väl.
Jag tror att PokerStars gärna tar emot tips och råd av svenska pokerspelare för hur mästerkapen borde se ut, jag vet att vi gärna tar emot tips och råd iaf. Tips och råd vi gärna analyserar och förmedlar vidare.

Vi har också fått vettig input från vettiga fraktioner som vi absolut tar med oss i analysen vi skall ha med PokerStars. Något som vi kommer att ha rätt så snart, den utvärderingen kommer att läggas ut på hemsidan.

Nu tittar vi framåt på det som händer inom närmaste framtiden, Poker SM Live skall börja promotas och våra partners skall presenteras med sina respektive kampanjer. Vi har en del klubbaktiviteter på gång både live och online. Som vanligt så kommer informationen ut på hemsidan.

Du som har synpunkter, tips och råd att ge oss eller våra partners – välkommen att maila in till oss eller ännu bättre, skriv i vårt lanserade forum på hemsidan. Du blir medlem enkelt via vår hemsida www.svenskapokerforbundet.se och kan sen enkelt registrera dig på forumet
Ha det gott i vårsolen,

Mauritz Altikardes
ordförande SVEPOF

Nytt bud från LI, 20 kr är också för mycket

Efter att Hofors Pokerklubb inkommit med ett svar till Lotteriinspektionen lämnades ursprungliga ärendet därhän, LI nöjer sig med sin erinran då all information om arrangemanget tagits bort på de platser där den ursprungligen återfanns. Detta ser LI också som ett tecken på att rätt bedömning gjorts från deras sida, borttagandet av informationen tolkas som ett försök att försvåra kontrollen av arrangemangets karaktär.

I sitt svar till LI nämner dock Hofors Pokerklubb att de kör en årlig liga med 20 kr som insats i varje omgång, detta anses inte heller vara acceptabelt av LI och Hofors Pokerklubb förväntas i fortsättningen följa lotterilagens bestämmelser då ett dylikt arrangemang skulle anses som ett brott mot nyss nämnda lag. Se bifogat dokument för LIs svar på Hofors Pokerklubbs yttrande, dokumentet återfinns även under ”Rättsligt” på hemsidan.

Klicka här för svaret från LI