Category Archive: Styrelsebeslut

 1. Ny sida – Funktionärer 2005-2011

  6 Comments

  Det har efterfrågats en historisk återblick över vilka som har suttit i styrelsen och vi har nu gått igenom de protokoll och verksamhetsberättelser som finns att tillgå och tror att vi har hittat rätt personer till rätt år. I dokumentet finns även länkar till de verksamhetsberättelser som respektive styrelse är ansvariga för. Tyvärr finns inte samtliga verksamhetsberättelser tillgängliga. Vi jobbar på att få fram dem och publicerar dem när vi får tag på dem.

  Här hittar du sidan.

  Denna historiska återblick har tagit ganska lång tid att få fram och det har helt enkelt varit för att vi velat vara säkra på att vi fått med rätt namn på rätt år. Detta är inte minst viktigt då vi ju har en revision som pågår för fullt.

  Vi är medvetna om att de dokument vi har att tillgå kansek inte är tillförlitliga till 100% och de finns också en chans att tryckfelsnisse kan ha varit framme vid skapandet av dokumentet. Hittar ni några fel eller känner till någon eller något som vi missat så hör av er på info@svenskapokerforbundet.se så ska vi försöka fixa det så snabbt som möjligt.

  Vi vill främst tacka Anders Andersson, Ola Brandborn, Murat Sahan och Peder Månson för er hjälp med att bena ut detta dokument.

 2. Per Capsulam gällande klubbar och information

  Kommentarer inaktiverade för Per Capsulam gällande klubbar och information

  Per Capsulam 2012-03-06 gällande klubbar och information

  Styrelsen har under föregående veckan även hunnit med att fatta sitt andra styrelse beslut, även det gällande Per Capsulam* då vi ännu inte hunnit ha vårt första möte. Beslutet var angående hur vi ska jobba med klubbar och information mot dem. Besluten som togs var:

  1. Att uppdra till Jens Jadbäck och Andreas Roseborg att ta kontakt med klubbar i landet.
  2. Att uppdra till Jens och Andreas att ta fram ett format kring hur SvePof bör arbeta gentemot klubbarna.
  3. Att uppdra till Jens och Andreas att tillsammans med Mauritz se över hur SvePof kan hjälpa klubbarna med sponsorskap, material samt utveckla deras verksamhet.
  4. Att uppdra till Jens och Andreas att tillsammans med Mauritz hitta partners till SvePof som är intresserade av att teckna ramavtal med SvePof som fungerar som en central inköpare/upphandlare.
  5. Att uppdra till Jens och Andreas att rapportera tillbaka till styrelsen på samtliga möten hur arbetet fortgår samt löpande till ordföranden.

  Rickard Pettersson och Jens Jadbäck reservarade sig mot punkt 4 i beslutet.

  *Per Capsulam: Om ordföranden finner det erforderligt kan brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller via telefonsammanträde. Sådana beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträde. Beslut kan tas per capsulam om alla ledamöter i styrelsen har fått möjlighet att yttra sig och rösta. För att ett sådant beslut ska gälla krävs att en majoritet av styrelsens ledamöter röstat för förslaget.

  Om ni har synpunkter eller kommentarer på detta är ni som vanligt välkomna att kontakta oss antingen direkt här i kommentarerna eller på info@svenskapokerforbundet.se.

 3. Sekretessavtal underskrivna

  3 Comments

  Styrelsen har i veckan som gick skrivit under sekretessavtal, så kallade Non Disclosure Agreement (NDA). De innebär bland annat, i korthet, att varje styrelsemedlem kan komma att få dryga böter om man yppar något om de förslag vi får in gällande SM eller liknande förslag som kan vara känsliga.

  Styrelsen garanterar att vi lägger locket på kan man säga. Samtliga 9 styrelsemedlemmar har skrivit på avtalet och Ordförande Mauritz samt Sekreterare Anders har varsitt examplar.

  Om ni har synpunkter, kommentarer eller är intresserade av avtalen i sin helhet är ni som vanligt välkomna att kontakta oss antingen direkt här i kommentarerna eller på info@svenskapokerforbundet.se.

 4. Första styrelsebesluten

  4 Comments

  Per Capsulam 2012-02-29 gällande information och medlemskap

  Styrelsen har i veckan som gick (29:e Februari) tagit sina första officiella styrelsebeslut och det har vi gjort via så kallat Per Capsulam*. Beslutet vi tog var angående information om medlemskap på sajten samt insamlande och lagring av medlemsdata. Besluten som togs enhälligt var:

  1. Att uppdra till Lina Olofsson och Rickard Pettersson att utforma riktlinjer, text och eventuell grafik gällande medlemskap till hemsidan.
  2. Att informationen som de ansökande medlemmarna ska lämna måste innehålla:
  namn, e-post, telefonnummer, födelsedata (inte de 4 sista nr), stad och ev. klubbtillhörighet (för att sammanställa hur många av våra medlemmar som även är klubbmedlemmar). Ett bekräftelsemail ska skickas ut den ansökande medlemmen och medlemskapet är fullständigt när ansökande medlemmen bekräftat via länk i mailet.
  3. Att Lina Olofsson och Rickard Pettersson i samarbete med Sekreterare Anders Andersson sätter upp ett system där nya medlemmar automatiskt hamnar hos sekreteraren där de lagras. En kopia av detta medlemsregister skall även finnas hos ordföranden och det åligger sekreteraren att kontinuerligt uppdatera kopian.

  *Per Capsulam: Om ordföranden finner det erforderligt kan brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller via telefonsammanträde. Sådana beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträde. Beslut kan tas per capsulam om alla ledamöter i styrelsen har fått möjlighet att yttra sig och rösta. För att ett sådant beslut ska gälla krävs att en majoritet av styrelsens ledamöter röstat för förslaget.

  Vad som sedan dess har hänt är att medlemssidan har blivit uppdaterad med aktuell info. Vi har skapat ett formulär men dock inte publicerat det än, flytt av hemsida och sjukdom har försenat lite. Vi har också säkerställt att det enbart är ordföranden och sekreteraren som har tillgång till medlemsregistret.

  Om ni har synpunkter eller kommentarer på detta är ni som vanligt välkomna att kontakta oss antingen direkt här i kommentarerna eller på info@svenskapokerforbundet.se.