Category Archive: Politik

 1. Licenssystem?

  Kommentarer inaktiverade för Licenssystem?

  Dags för statlig utredning med inriktning på licenssystem 

  På ett välbesökt och intressant seminarie med BOS (Branchorganisationen för Onlinespel) i Almedalen fick vi höra Civilminister Ardalan Shakarabi (S) och Per Bill (M) prata om den statliga utredning av spel med inriktning på licenssystem som kommer att börja under hösten. Det kommer att bli en ensamutredare, som beräknas ta fram direktiv till sommaren 2016. Efter betänkanden, remissrundor och allt som ska till, beräknas, enligt nuvarande tidsplan, en proposition läggas fram i riksdagen i december 2017. Det är en lång tid och vi kommer att ha många chanser att påverka och svara på remisser under denna tid. Det gäller dock att vara på tårna hela tiden, för den här utredningen vill vi inte missa något steg av. Redan nu uppfattar jag att vi bör agera för att ha koll på vilket uppdrag utredaren får, för när väl direktiven till utredaren är framtagna, är det betydligt svårare att få in något som saknas.

  Shakarabi och Bill tycks vara väldigt överens om behovet av utredning och att utredningen ska sikta väldigt brett för att få med så mycket som möjligt. Det har pratats om en sådan utredning under många år och som civilministern uttryckte det; den borde nog ha gjorts 2006 snarare, redan 2008 var det på ett vis för sent. På frågan om varför vi ska tro att utredningen verkligen blir av nu var svaret kort och gott: ”Verkligheten”. Staten tappar kontrollen över spelen och har idag mycket begränsade möjligheter, under dagens lagstiftning, att göra något åt det. Ett licenssystem skulle kunna vara till nytta både för företagen som bedriver spel (genom att ge dem likartade och tydliga förutsättningar) och för spelare (som får veta att de kan få ut sina vinster utan krångel, att de kan sätta egna spelgränser osv), samt för staten (skatteintäkter) och svenska ideella föreningar (som idag har stor del av sina intäkter från spel).

  Än så länge var direktiven till den ännu inte utsedde utredaren klara, så bägge politiker på plats var försiktiga med att för bestämt säga något kring dessa, men konsensusen var att det borde ses på goda och dåliga exempel från särskilt de nordiska länderna, men även länder i resten av världen. Det går inte att kopiera ett annat system rakt av, för varje marknad är unik, men det går självklart att lära av exempel, både bra och dåliga. Bristande forskning på olika regleringstyper innebär förstås en svårighet, men det finns mycket annat att titta på. En viktig del i utredningen måste enligt de eniga politikerna också vara hur ett effektivt främjandeförbud för de aktörer som inte tilldelas licens ska fungera. Om licenssystemet ska ha något värde är det förstås viktigt att inte andra aktörer lika lätt kan konkurrera på marknaden utan licens.

  Svenska Pokerförbundet kommer självklart att följa denna utredning varje steg på vägen för att göra allt för våra medlemmars bästa. Redan nu börjar vi arbetet med att se till att livepoker finns med i utredningen. Ett licenssystem liknande det som idag finns för alkoholservering har föreslagits från Svenska Pokerförbundet i samband med en tidigare utredning och det finns goda skäl för att åter lyfta den frågan, för att möjliggöra turneringsspel och kanske också cash-game även utanför statens fyra kasinon.

  Den här utredningen kan innebära enorma förändringar i vilka möjligheter som kommer att finnas att spela poker i Sverige i framtiden och det är vi som kan se till att detta blir så bra som möjligt. Häng med oss, så kör vi!

  Ulf Engström
  Ordförande, Svenska Pokerförbundet

 2. Rapport från framtiden

  Kommentarer inaktiverade för Rapport från framtiden

  crystal-29300_1280

  Kul om denna titel verkligen stämde, eller hur?
  Nej, skämt åsido, varken undertecknad eller de som satt i panelen när BOS (Branschföreningen för onlinespel), som bjudit in till seminarie om hur spelmarknaden ser ut om 10 år, påstår sig ha någon magisk spåkula som gör att vi vet vad framtiden har att erbjuda för spel över nätet.

  Däremot så deltog en hel del personer som gjort väldigt mycket historiskt i denna bransch.
  De som satt i panelen var: Mikael Pawlo från Mr Green, Pontus Lindwall från Betsson samt Per Hortlund från HUI research.

  Mikael Pawlo började med att nämna att mobila spel ökat med 37 % under 2015 och att ökningen till 2018 spås bli att 50% av allt spel sker mobilt, Pawlo tror ännu fortare.
  Han nämnde även att regeringen släppt en plan för omreglering i början av juni efter påtryckning från EU.
  Vad som kan var ”the next thing” inom spel tror han kan vara virtual reality.
  Han uttryckte även en förvåning över att det skett liten utveckling av nya spelformer på senare år samt en ännu större förvåning att ingen debatt förs om att reglera bolag som t.ex King med spel som Candy Crush då de i princip konkurrerar om samma plånbok och tid hos konsumenterna.

  Näste talare var Pontus Lindwall från Betsson som underströk det mycket viktiga faktum att vid en omreglering så får inte våra politiker bli för giriga gällande skatt, för då riskerar Sverige att gå samma framtid till mötes som redan skett i Frankrike.
  Det som skett och sker i allt större utsträckning i Frankrike är att spelarna inte accepterar de allt för stora skillnader i återbetalning som det innebär att spela hos de licensierade aktörerna och därför söker sig till olicensierade spelformer.
  Han berättade att 2004 till 2014 så har skiftet från landbaserat spel till spel online gått från 90 % landbaserat 2004 till 68 % landbaserat 2014.
  Pontus ville även påpeka vikten av att lagstifta teknikoberoende då vi inte idag kan veta på vilket sätt konsumenterna i framtiden väljer att konsumera spel.
  När han frågades om vad han såg som en rimlig framtida skatt så nämnde han siffran 10 % vilket alla i rummet verkade tycka lät rimligt och en minister, som skall förbli namnlös, som satt några stolar bort från mig tog upp pennan och skrev för första gången vad jag såg.

  Tredje talaren Per Hortlund ställde sig frågande till om någon speciell skatt behöver åläggas spelbranschen alls, utan ansåg att den borde behandlas som en del av nöjesbranschen.
  Han nämnde 4 punkter som viktiga vid omreglering av den Svenska spelmarknaden och dessa var:

  1: Skatt? Konsumtionsskatt typ moms är att föredra.

  2: Ägarrätt? Spel har historiskt betraktats som synd och då ska staten äga har historiskt varit synen, men nu luckras denna syn upp. Hur hanteras detta?

  3: Hur reglera? Licenser, eller behövs inte detta?

  4: Spelberoende. Det finns inget stöd alls i forskning om att avreglering på spelmarknad leder till ökat missbruk.

  Seminariet avslutades med en frågestund då många uttyckte åsikten att det är bättre om Sverige nu själva tar tag i att omreglera sin spelmarknad själva eftersom EU hotar att bara helt sonika rycka bort monopolet med den stämning EU lämnade in i oktober 2014.
  EU har stämt Sverige för att nuvarande monopol syftar till att tillföra statskassan resurser snarare än att främja folkhälsan, vilket klart strider mot EU’s regler.

  Det blev även diskussioner om vårt nuvarande främjandeförbud (förbud mot reklam om spel), här fick Pontus Lindwall åhörarskaran i skratt när han kallt konstaterade att ”framtidens konsumenter ser inte på TV och tidningar har de aldrig läst, så ett förbud må vara lätt att behålla men omöjligt att upprätthålla”.

  Hela panelen beskrev att drömscenariot för spelbranschen skulle vara en EU-licens som gäller i hela EU, men de såg dystert på möjligheterna att detta kan bli realitet inom någon snar framtid.

  Exakt vad en framtida omreglering av den Svenska spelmarknaden kommer leda till för Svenska pokerspelare är ännu oklart, men det verkar som det händer saker i detta ärende nu till sist, och under Almedalsveckan ska sittande Civilminister Ardalan Shekarabi (S) och Per Bill (M) ha debatt om detta ämne och vi som vill se en förändring till det bättre för Svenska pokerspelare hoppas detta blir en givande debatt.

  För Svenska Pokerförbundet

  Albert Rolander

 3. Dom i Kammarrätten ger pokerspelare rätt

  Kommentarer inaktiverade för Dom i Kammarrätten ger pokerspelare rätt

  Skatteverket har i en stor kontroll granskat kring 300 svenska pokerspelares vinster på spelsajter som har sina säten utanför det europeiska samarbetsområdet EES.

  I en dom i kammarrätten den 18 februari 2014 säger man att nettobeskattningen ska ske per år och inte anordnare och att vinster från Full Tilt Poker inte ska beskattas. I domen fastslår man även att PokerStars i och med sin licens på Malta sedan januari 2012 är skattefritt och att spelare kan kvitta sina vinster från tidigareår mot sina förluster respektive vinster online mot live och vice versa

  Svenska Pokerförbundets juridiska rådgivare Mannheimer Swartling säger följande efter domslutet:

  Skatteverket kan ompröva ett tidigare fattat beslut om en skattskyldig kommer in med en sådan begäran senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har löpt ut. För att exempelvis få ett beslut avseende beskattningsåret 2008 omprövat så måste den skattskyldige alltså komma in med en sådan begäran senast vid årsskiftet 2014/2015. Därefter är beskattningsåret 2008 ”stängt” (och beskattningsåret 2009 ”stänger” vid årsskiftet 2015/2016 osv.).

  Emellertid går det inte att få ett tidigare fattat beslut omprövat av Skatteverket om frågan redan har avgjorts av domstol. Om en skattskyldig exempelvis överklagat ett tidigare beslut från Skatteverket och fått en negativ lagakraftvunnen dom så är den frågan ”stängd” för en förnyad omprövning. Skälet är att frågan då anses rättskraftigt avgjord. Detta är en grundläggande princip och det enda undantaget som finns från den principen är om ett tidigare fattat beslut avviker från rättstillämpningen i ett senare avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen. Det går heller inte att begära omprövning av en fråga som är föremål för en pågående domstolsprocess utan då får istället argumentationen föras in i den pågående processen.

  Ovanstående kan tyckas märkligt men innebörden av detta är alltså att skattskyldiga som inte klagat på Skatteverkets beslut kan hamna i en bättre situation eftersom de då har möjlighet att få frågan prövad på nytt så länge som den ovan angivna tidsfristen inte har löpt ut medan skattskyldiga som har överklagat Skatteverkets beslut och fått en negativ lagakraftvunnen dom inte har den möjligheten.

  Mot den bakgrunden anser vi sammanfattningsvis följande.

  · Vi ser inget hinder mot att skattskyldiga (i) för vilka omprövningsfristen inte har gått ut, och (ii) som inte har överklagat Skatteverkets tidigare beslut, går in med en begäran om omprövning med hänvisning till domen och helst då också den utredning som åberopats i domen om var FullTilts verksamhet för att organisera och styra spelet har varit belägen.

  · Vi ser heller inget hinder mot att skattskyldiga som befinner sig i en pågående domstolsprocess går in med en sådan hänvisning i processen.

  · För de skattskyldiga som har fått en negativ lagakraftvunnen dom är möjligheten till omprövning stängd.

  · Mot bakgrund av de individuella skillnader i förutsättningar som kan antas vara för handen med anledning av ovanstående tror vi det är svårt att hantera dem som grupp utan var och en måste se över sina egna processuella förutsättningar.

 4. Schema klubbkonferens Västerås 21:a september

  4 Comments

  Äntligen har vi kunnat få alla punkter på schemat bekräftade så här följer det i sin helhet:

  09.00 – 10.30 SvePof, för klubbar och medlemmar

  10.30 – 12.00 Föreningsdrift – bridge som exempel

  12.00 – 13.00 Lunch

  13.00 – 14.00 Spelberoende

  14.00 – 17.00 Lotteriinspektionen – föredrag samt paneldebatt/Q&A

  Det kommer även att bli en förmiddags- samt eftermiddagsfika, till kvällen är det i nuläget inga aktiviteter inplanerade men en middag kan intas i all enkelhet på Bishops Arms som ligger i samma byggnad som hotellet. Rubrikerna på programpunkterna kan komma att ändras men dessa bör ge alla intresserade en relativt klar bild om vad som kan väntas, vi hoppas att det är många som känner sig manade att närvara.

  Platsen är som tidigare utannonserats Elite Stadshotellet i Västerås, datumet som gäller är den 21:a september. Det finns hotellrum att tillgå för långväga gäster, vi har bokat upp 10 enkel- samt 10 dubbelrum i nuläget.

 5. LI i farten igen

  1 Comment

  Denna gång är det Hofors Pokerklubb som, efter ett anonymt tips via Lotteriinspektionens hemsida, har fått ett brev där LI valt att gå ut med en erinran om lotterilagens bestämmelser samt information om att misstanke om brott mot nämnda lag föreligger. Det som är grunden för denna erinran är en årlig 100-kronorsturnering som anordnas av Hofors Pokerklubb tillsammans med Korpen i samband med en handbollsturnering. Det hela går av stapeln denna helg d.v.s. 26:e-28:e april.

  I samband med detta har LI också passat på att informera Hofors kommun om att s.k. ”barhäng” bedrivs i den aktuella lokalen. Mailet finns inkluderat i materialet som bifogas här men som också går att hitta under menyn ”Rättsligt” på vår hemsida. Vänligen notera att vi valt att inte inkludera själva utredningsdelen av det offentliga dokumentet, detta då det innehåller känsliga uppgifter om klubben ifråga. Förbundet är i kontakt med arrangörerna för att följa upp ärendet, vi återkommer med mer information när sådan finns tillgänglig.

  Klicka här för dokumentet

 6. Skatteverket klargör

  Kommentarer inaktiverade för Skatteverket klargör

  Skatteverket har nu kommit ut med en lista där de klargör vilka pokersidor på nätet är att anse som skattefria alternativt skattepliktiga, denna bedömning gäller för perioden 2008-2013 och listan kommer att uppdateras fortlöpande om förändringar i bedömning sker.

  Klicka här för Skatteverkets lista

 7. Möte med Lotteriinspektionen

  2 Comments

  I onsdags den 3:e april träffade den politiska gruppen i Svenska Pokerförbundet Joakim Rönngren från Lotteriinspektionen, detta som ett första steg i upprättandet av en dialog med myndigheten. Efter ett lyckat möte beslutade parterna att träffas igen inom en snar framtid för att gå djupare i diskussionerna kring den spelpolitiska situationen i Sverige, förbundet kommer att hålla medlemmarna informerade om utvecklingen.

 8. Kallelse till årsmöte 2013

  3 Comments

  Medlemmarna i Svenska Pokerförbundet kallas härmed till årsmöte den 16/2 2013 kl 13.00 på Hotell Anglias i Stockholm.

  Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 20 dagar innan årsmötet. Det är alltså senast söndag 27:e Januari kl 24:00. Motioner och frågor skickas till info@svenskapokerforbundet.se

  Nomineringar till förtroendeposter mailas till valberedning@svenskapokerforbundet.se, uppge ditt namn och medlemsnr vid kommunikationen. Valberedningen uppskattar om ni skickar med hur de kan nå den som nomineras. 31/1 är sista datumet för nomineringar genom Valberedningen.

  Handlingar till årsmötet kommer att finnas här på svenskapokerforbundet.se senast 10 dagar innan mötet.

  2013 års medlemsavgift är av årsmötet 2012 satt till 100:- och skall vara betald innan mötet startar för att medlem skall vara röstberättigad.

  Medlemsavgift kan betalas in på plusgiro 164 38 80-6 , märk betalningen med namn och medlemsnummer. Det kommer finnas möjlighet att bli medlem på plats på Hotell Anglias på mötesdagen.

  Denna kallelse har även skickats ut via mail till samtliga medlemmar.

  Välkomna!

  /Styrelsen Svenska Pokerförbundet

 9. Ny sida – Funktionärer 2005-2011

  6 Comments

  Det har efterfrågats en historisk återblick över vilka som har suttit i styrelsen och vi har nu gått igenom de protokoll och verksamhetsberättelser som finns att tillgå och tror att vi har hittat rätt personer till rätt år. I dokumentet finns även länkar till de verksamhetsberättelser som respektive styrelse är ansvariga för. Tyvärr finns inte samtliga verksamhetsberättelser tillgängliga. Vi jobbar på att få fram dem och publicerar dem när vi får tag på dem.

  Här hittar du sidan.

  Denna historiska återblick har tagit ganska lång tid att få fram och det har helt enkelt varit för att vi velat vara säkra på att vi fått med rätt namn på rätt år. Detta är inte minst viktigt då vi ju har en revision som pågår för fullt.

  Vi är medvetna om att de dokument vi har att tillgå kansek inte är tillförlitliga till 100% och de finns också en chans att tryckfelsnisse kan ha varit framme vid skapandet av dokumentet. Hittar ni några fel eller känner till någon eller något som vi missat så hör av er på info@svenskapokerforbundet.se så ska vi försöka fixa det så snabbt som möjligt.

  Vi vill främst tacka Anders Andersson, Ola Brandborn, Murat Sahan och Peder Månson för er hjälp med att bena ut detta dokument.

 10. IFP blir medlemmar i IMSA

  Kommentarer inaktiverade för IFP blir medlemmar i IMSA

  Enligt artiklar i Aftonbladet och Expressen från i går kommer International Federation of Poker (IFP) i april bli medlemmar i International Mind Sports Association (IMSA). Vi har dock inte kunnat bekräfta detta från IFP:s eller IMSA:s håll.

  Vad det kommer att innebära för pokerns ställning, både i världen och i Sverige, vad gäller skicklighets- kontra turaspekter är fortfarande oklart. Just nu har vi inte mer information än uttalandet i ovan nämnda tidningar. Vi kommer bevaka utvecklingen i frågan, och återkommer när det finns mer att berätta.

  IFP har sedan de bildades i april 2009 haft som ett av sina huvudmål att upptas i just IMSA, för att den vägen försöka göra poker lagligt i hela världen, och ta bort stämpeln att poker skulle vara ett gamblingspel. Svenska Pokerförbundet har fått en förfrågan om att gå med i IFP, men har varken sagt ja eller nej till medlemskapet i dagsläget. Lämpligen tas frågan om SvePofs medlemskap upp på vårt medlemsmöte som kommer hållas i maj.